מכונות צילום

מכונות צילום מסמכים

מכונות צילום משמשות לצילום של מסמכים שונים, כאשר מכונות צילום פשוטות מסוגלות לצלם מסמך אחד בכל פעם, ואילו מכונות צילום משוכללות יותר מסוגלות לתת מענה לצילום בקנה מידה נרחב ביותר. החלוקה של מכונות צילום לקטגוריות קשה יותר, אך ניתן לחלק אותן בהתאם ליישומים אותם הן מאפשרות, כאשר כל יישום שנוסף מעלה כמובן את עלות המכונה. בנוסף,  כיום קיימות בשוק מדפסות משולבות המשמשות בתור מדפסת, פקסימיליה ומכונת צילום.

צילום מסמכים על גבי משטח סריקה

זהו בעצם היישום הבסיסי למכונות צילום באשר הן בעשרות השנים האחרונות. עם זאת, גם בתחום זה נחלקות מכונות צילום בהתאם למידת הדיוק של הצילום האפשרי בהן. האלמנט החשוב ביותר הוא הרזולוציה – היכולת להבחין בין צבעים ובין גוונים שונים, ליצירת עותק חד וברור של המסמך המצולם. כמו כן, ניתן להבדיל בין מכונות צילום המאפשרות צילום בצבעים ומכונות צילום שחור-לבן.

מכונות צילום

צילום מסמכים מרובים באמצעות מגש הזנה

מכונות צילום אלו הן מתקדמות יותר, וכאשר מדובר בהעתקה של חומרים שאינם מחוברים זה לזה (ספרים למשל), ניתן פשוט להציב את המסמך על מגש ההזנה, והוא מבצע את הצילום במספר העותקים הדרוש. יכולת זו מאפשרת חיסכון עצום בזמן, ומכיוון שמכונת הצילום סורקת את המסמך פעם אחת ושומרת אותו בזיכרון (לפי ההגדרות הניתנות לה על ידי המפעיל), היא יכולה להפיק את המסמך מספר בלתי מוגבל של פעמים, ולעשות זאת במהירות הגבוהה לאין ערוך מכל מדפסת, וכן תוך ניצול מיטבי של הדיו, או במקרה של מכונות צילום – הטונר.